Polscy nobliści

Polscy nobliści
www.zabicbobra.pl

Nagrody Nobla przyznawane są według ściśle określonych kryteriów. Przede wszystkim osiągnięcia naukowe muszą przyczynić się do rozwoju ludzkości bądź zapobiegać innym problemom społecznym. Nagrody Nobla dotyczą także sztuki. Co roku przyznaje się je pisarzom. Do kanonu noblistów zaliczają się także Polacy.

Do jednych z najbardziej znanych noblistek należy zaliczyć Marię Curie-Skłodowską. Za jej badania nad promieniotwórczością i odkrycie polonu i radu, otrzymała wraz z mężem nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. Najwięcej nagród Nobla otrzymali Polacy z dziedziny literatury. Wyróżnienie to otrzymali: Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Czesław Miłosz oraz Wisława Szymborska. Wyróżnienie otrzymał też Lech Wałęsa oraz Józef Rotblat. Zostali oni laureatami Pokojowej Nagrody Nobla. Warto jednak wspomnieć, że dokonania polskich naukowców są na tyle obiecujące, że być może w przyszłości kolejni Polacy zasilą szeregi Noblistów. Jest to najbardziej prestiżowa nagroda w świecie nauki.