Poezja Wisławy Szymborskiej

Poezja Wisławy Szymborskiej

Twórczość Wisławy Szymborskiej jest powszechnie znana i doceniana. Szymborską można uznać za wszechstronną, bowiem w ciągu swojego życia wydała kilka tomów wierszy, poezji. Jednocześnie pisała felietony. Jej twórczość wykorzystywana była w utworach wielu artystów. Nic zatem dziwnego, że w 1996 roku Literacka Nagroda Nobla powędrowała do Szymborskiej. Komisja uzasadniając swój wybór stwierdziła, że w swojej poezji poetka ukazała ludzką rzeczywistość.

W początkowym okresie swoje twórczości Szymborska publikowała swoje prace w niektórych czasopismach. Poza pisaniem wierszy do jej pasji zaliczało się ilustrowanie. Jednakże z wydaniem pierwszego tomiku wierszy Szymborska miała spore problemy. Władze uznały, że wiersze nie spełniają ówczesnych wymagań narzuconych przez cenzurę. Za swoje artystyczne dokonania Szymborska została odznaczona licznymi nagrodami. Została m.in. laureatką Orderu Orła Białego, Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski czy też Nagrodę Goethego.